Jag är fotograf och verksam i Stockholm. Tyngden i mitt arbete ligger på redaktionellt foto, men jag är alltid öppen för nya intressanta samarbeten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.